תמלול שיחות מוקלטות ופענוח האזנות סתר חוקיות  

שלח את פנייתך עכשיו וקבל מאיתנו הצעת מחיר חינם

בפנייתך אנא התייחס לאורך ההקלטה, איכותה (רעשי רקע), מספר הדוברים,  המועד המבוקש לקבלת התמליל ואם קיים צורך בתצהיר מתמלל עבור בית משפט.


מהן שיחות מוקלטות? למי מותר להקליט שיחה
?
 

שיחות מוקלטות הן חילופי דברים בין אנשים אשר הוקלטו או צולמו. בשיחה מוקלטת בדרך כלל קיימים צדדים בשיחה שאינם מודעים לכך שהם מוקלטים. בישראל קיים 
חוק האזנת סתר  המפרט את המותר והאסור בהקלטת שיחות.
 
איזו שיחה מותר להקליט?

באופן כללי ניתן לומר שעל המקליט להיות שותף פעיל בשיחה בכדי שההקלטה תהיה מותרת. כמו כן החוק עשוי להתיר הקלטות במקומות שהם מוגדרים כ"רשות הרבים" (למשל ברחוב). בכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום טרם ביצוע הקלטת שיחה, כדי שלא תיכנס לתחום האסור של האזנות סתר.
 
חשיבות תמלול שיחות מוקלטות

שיחה מוקלטת שהוקלטה כחוק ניתנת לתמלול ולפענוח. פעמים רבות תמלילי השיחות המוקלטות והאזנות הסתר המותרות מוגשים לבתי משפט כראייה להוכחת טיעוני התביעה או ההגנה. לרוב מדובר בראייה בעלת משקל חשוב. משום כך קיימת חשיבות גבוהה לכך שמתמלל את השיחה יהיה בעל נסיון ומקצועי. הדיוק בתמלול שיחות מוקלטות חשוב אופן אקוטי! החלפה של "הינו" ב"אינו" יכולה במקרים חריגים לשלוח אדם חף מפשע למאסר או לזכות עבריין מאישום.
 
מה חשוב לעשות בכדי לקבל תמליל מדויק של ההקלטה?

על מנת שהתמליל יהיה כמה שיותר מדויק חשוב מאד שמקליט השיחה ישתמש במכשיר הקלטה איכותי ויוודא כי אין רעשי רקע. ככל שאיכות ההקלטה תהיה טובה יותר ונקייה מרעשי רקע וככל שניתן יהיה להבין את הדוברים בקלות - כך הדיוק בתמליל יהיה רב יותר.
  
דברים שחשוב לדעת:
 
* בתמלול עבור בית המשפט נדרש לצרף תצהיר חתום מהמתמלל אשר מעיד על נאמנות התמליל להקלטה שהובאה בפניו.
* באופן כללי ניתן לומר שקיימת עדיפות להקלטה אנלוגית על פני הקלטה דיגיטלית, עקב הקושי היחסי בזיוף; בכל מקרה יש להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום.
* לעיתים עלול לעלות צורך בבדיקת מעבדה בכדי לשלול אפשרות של זיוף או חבלה בהקלטה.
* תצהיר המתמלל הוא רק על נאמנות התמליל להקלטה כפי שהתקבלה; אין בסמכותו להעיד על היותה של ההקלטה מקורית, משובשת, מזויפת וכו'.
* חשוב מאד שאיכות ההקלטה תהיה טובה על מנת שהתמלול יהיה מדויק כמה שיותר. ככל שישנם פחות רעשי רקע וניתן להבין בקלות את הדוברים כך ההקלטה נחשבת איכותית יותר.
 
אנו מבצעים תמלולים לשיחות מוקלטות ומבצעים פענוח להאזנות סתר מותרות. אנו מתמללים באופן מדויק, בזריזות ובמחירים נוחים. בתמלול עבור בית משפט מצורף תצהיר כנדרש. מלא עכשיו את הטופס למעלה וקבל מאיתנו הצעת מחיר חינם.
 
 תמלול האזנות סתר | פענוח האזנת סתר | תמלול קלטות | פענוח שיחות | תמלול שיחות מוקלטות | שקלוט האזנות סתר | שקלוט שיחות טלפון | תמלול לבית משפט | תמלול עם תצהיר | תמלול לבית דין | תמלול הקלטה | שקלוט הקלטה | הקלטת האזנת סתר | תמלול שיחה |
logo בניית אתרים